Telemetry - Machine to Machine communication

Er zijn vele definities van telemetrie. De vorm waarin Mobifox dit gebruikt, is het op afstand draadloos meten, volgen, en (aan)sturen van goederen en processen. Door een slimme combinatie van software en hardware kunnen nieuwe diensten ontstaan die voorheen niet denkbaar of financieel niet haalbaar waren. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand monitoren van:


- Temperatuur
- Gewicht
- Druk
- Niveau
- Spanning
- Locatie
- Snelheid
- Tijdstip
- etc.

Deze ruwe gegevens worden in onze backoffice vertaald naar Management Informatie. Deze informatie helpt u als bedrijf bij het verbeteren van uw bedrijfsresultaat. 


- Efficiënte bevoorrading,
- Besparing in transportkilometers
- Just-in-time levering
- Klantenbinding
- Beheer op afstand
- Asset Management